INTENCJE MSZY ŚW. 05/07/2020 - 22/08/2020

Niedziela 05/07/2020 XIV Niedziela Zwykła

św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy; św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana i zakonnika; św. Atanazego z góry Athos, opata

8:00

Wyngradzająca za wszelkie zniewagi, profanacje i świętokradztwa

10:00

Za parafian

11:15

+ Józefa Zofię Kaczmarzyk zm. z rodz. Kaczmarzyków i Czachowskich

12:30

1) + Marka Niewidomskiego w 2 r. śm.
2) + Krystynę Chmurzyńską Mariannę Kwiatkowską

20:00

Dz. bł. za Marię i Pawła Ziewców w 35 r.ślubu

Poniedziałek 06/07/2020 

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i zakonnicy; św. Dominiki, dziewicy i męczennicy

7:00

+ Władysławę Gil

18:00

+ Kamila Jaroszka

Wtorek 07/07/2020 

bł. Benedykta XI, papieża; św. męczenników Grzegorza Grassi biskupa, Herminii dziewicy i Towarzyszy; bł. Marii Romero Meneses, zakonnicy

7:00

+ Janusza Marculę

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Środa 08/07/2020 

Wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana; św. Eugeniusza III, papieża; św. Edgara Spokojnego, króla; św. Kiliana, biskupa i męczennika

7:00

+ Andrzeja Kernera

18:00

Dz. bł. za mieszkańców Hauke Bosaka 2
Dz. bł. za mieszkańców Hauke Bosaka 4 i 6
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Włodzimierza Drabikowskiego
+ Jolantę Jaworską
+ Teresę Bogacz
+ Annę Ogórek
+ Stanisławę Marculę
+ Sebastiana Sokoła
+ Halinę Latałę
+ Jana Jakubowskiego
+ Sabinę Wuj

Czwartek 09/07/2020 

św. Weroniki Giuliani, dziewicy; św. męczenników Augustyna Zhao Rong i Leona Mangin, kapłanów i Towarzyszy; bł. Joanny Scopelli, zakonnicy; św. Jana z Kolonii kapłana, Jana z Osterwijk, Mikołaja Pick, Willada i Towarzyszy - męczenników z Gorkum

7:00

+ Władysławę Gil

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Piątek 10/07/2020 

św. Antoniego Peczerskiego, opata; św. Jana Gwalberta, opata

7:00

+ Helenę Stefana Kaczorów

18:00

+ Mariannę Tadeusza Kwietniów

Sobota 11/07/2020 

święto św. Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy; św. Olgi Mądrej, księżnej

7:00

+ Zofię Cichońską

18:00

Dz. bł. za Małgorzatę i Grzegorza Zaczyńskich w 15 r. ślubu i o bł. dla dzieci Marcina i Helenki

Niedziela 12/07/2020 XV Niedziela Zwykła

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

8:00

+ Marka Ziewca Irenę Bronisława Jadwigę Leszka Ziewców Andrzeja Osowskiego

10:00

Dz. bł. w 40 r. ur. Marcina

11:15

+ Jarosława Kazimierza Wójcików

12:30

+ Leokadię Adama Lefków

20:30

+ Jerzego Roberta Kubików

Poniedziałek 13/07/2020 

Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników; św. Klelii Barbieri, dziewicy

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Zbigniewa Księżkiego

Wtorek 14/07/2020 

św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika; św. Henryka II; bł. Jakuba de Voragine, biskupa; św. Franciszka Solano, kapłana; św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów; bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Tomasza Ślaskiego

Środa 15/07/2020 

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła; św. Włodzimierza I Wielkiego; św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana

7:00

+ Władysławę Gil

18:00

Dz. bł. za Janinę w 60 r. ur.
+ Teresę Bogacz
+ Annę Ogórek
+ Bogumiłę Kędzierską
+ Włodzimierza Sulińskiego
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Stefanię Dąbrowską
+ Bogumiłę Kalistę
+ Sebastiana Sokoła
+ Dariusza Dziubę
+ Włodzimierza Drabikowskiego
+ Krystynę Zdunek
+ Andrzeja Kernera

Czwartek 16/07/2020 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy; św. dziewic i męczennic z Orange

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Józefę Józefa Mariannę Szarych Władysława Marlicę Jana Mariannę Marliców

Piątek 17/07/2020 

św. Aleksego, wyznawcy; bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki; bł. Pawła Piotra Gojdič, biskupa

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Sobota 18/07/2020 

św. Szymona z Lipnicy, kapłana

7:00

+ Łukasz Kwietnia

16:00

Ślub: Aleksandra Lipiec - Jakub Majewski

18:00

R

Niedziela 19/07/2020 XVI Niedziela Zwykła

św. Makryny Młodszej; bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy; św. Symmacha, papieża

8:00

+ Bogusława Gałka

10:00

Dz. bł. za Mariannę Grochowinę w 80 r. ur.

11:15

+ Andrzeja Kazimierza Otolię Długoszów Marię Władysława Janinę Pastuszków

12:30

R

20:00

+ Małgorzatę Wincentego Dobruckich zm. z rodz. Dobruckich

Poniedziałek 20/07/2020 

Wspomnienie bł. Czesława, kapłana; św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicy i męczennicy; św. Torlaka Thorhallsson, biskupa

7:00

+ Czesława Helenę Teresę Wąchockich

18:00

+ Edwarda Saramaka

Wtorek 21/07/2020 

św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła; św. Apolinarego, biskupa i męczennika

7:00

+ Bernadetę Wierzbińską

18:00

Dz. bł. w 8 r. ślubu Magdaleny i Dominika oraz ich córkę Joasię

Środa 22/07/2020 

Wspomnienie św. Marii Magdaleny

7:00

+ Czesława Dobruckiego Helenę Szenker

18:00

+ Krystynę Tadeusza Niewczasów
+ Krzysztofa Sabinę Zygmunta Dudkiewiczów
+ Cecylię Stańkowską
+ Zofię Stępień
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Władysławę Gil
+ Włodzimierza Drabikowskiego
+ Andrzeja Kernera
+ Annę Ogórek
+ Sebastiana Sokoła
+ Teresę Bogacz

Czwartek 23/07/2020 

święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy; bł. Wasyla Hopko, biskupa; św. Jana Kasjana

7:00

+ Jacka Milanowskiego

18:00

+ Henryka Urbana w 8 r. śm.

Piątek 24/07/2020 

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy; św. Krystyny z Bolseny, dziewicy i męczennicy; bł. dziewic i męczennic Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles; bł. Marii Mercedes Prat, dziewicy i męczennicy

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

Dz. bł. za Krystynę i Kazimierza Sznaucnerów i o bł. dla rodziny

Sobota 25/07/2020 

święto św. Jakuba Starszego, Apostoła; św. Krzysztofa, męczennika

7:00

+ Honoratę Stopińską

18:00

+ Krzysztofa Prostaka za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 26/07/2020 XVII Niedziela Zwykła

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

8:00

+ Annę Wasińską

10:00

Za parafian

11:15

+ ks. Tadeusza Porzuczka

12:30

R

20:00

+ Mariannę Władysława Gawlików

Poniedziałek 27/07/2020 

św. Innocentego I, papieża; bł. Marii Magdaleny Martinengo, dziewicy; bł. Tytusa Brandsma, kapłana i męczennika; św. Celestyna I, papieża

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Jana Genowefę Jana Bzymków

Wtorek 28/07/2020 

św. Wiktora I, papieża; św. Sarbeliusza Makhluf, kapłana; bł. Jana Soreth, kapłana; bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy

7:00

+ Franciszka Głowackiego Jana Juliannę Jagiełłów

18:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego
+ Jana Jakubowskiego
+ Annę Turek
+ Bernadetę Wierzbińską

Środa 29/07/2020 

Wspomnienie św. Marty; św. Olafa II

7:00

+ Jolantę Jaworską

18:00

Dz. bł. za mieszkańców Hauke Bosaka 3 i 5
+ Jana Jakubowskiego
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Sławomira Wałęgę
+ Bogumiłę Kalistę
+ Włodzimierza Drabikowskiego
+ Andrzeja Kernera
+ Mieczysława Szymczaka
+ Annę Ogórek
+ Teresę Bogacz
+ Sebastiana Sokoła

Czwartek 30/07/2020 

św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła; bł. męczenników z zakonu bonifratrów: Brauliusza Marii Corres, Fryderyka Rubio - kapłanów i Towarzyszy

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Stanisławę Władysława Latałów

Piątek 31/07/2020 

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana; bł. Zdzisławy Schelingowej, zakonnicy

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego Teodora Fiut w 42 r. śm. Mariannę Michała Bernackich

18:00

W

Sobota 01/08/2020 

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła; św. Etelwolda, biskupa

7:00

Wynagradzająca NS NMP

16:00

Ślub

17:00

Ślub

18:00

Dz. bł. za Joasię w 4 r. urodzin i o bł. dla rodziców i dziadków

Niedziela 02/08/2020 XVIII Niedziela Zwykła

św. Euzebiusza z Vorceli, biskupa; św. Piotra Juliana Eymard, kapłana; Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów; bł. Joanny z Azy, matki św. Dominika; bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana; bł. Piotra Faber (Favre), kapłana

8:00

O trzeźwość narodu polskiego

10:00

Dz. bł. w 84 r. urodzin Mariana

11:15

+ Krzysztofa Prostaka w 6 r.śm.

12:30

+ Pawła Esmunda w 8 r. śm.

20:00

R

Poniedziałek 03/08/2020 

św. Lidii; bł. Augustyna Kazotić, biskupa

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Włodzmierza Sulińskiego

Wtorek 04/08/2020 

Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, kapłana; św. Rajnera, biskupa

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

Dz. bł. za Mateusza Kwietnia w 9 r. ur.

Środa 05/08/2020 

Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej; św. Oswalda, króla i męczennika

7:00

+ Jana Żurowskiego

18:00

+ Renatę Kalwat
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Zofię Ziminicką w 2 r. śm.
+ Włodzmierza Drabikowskiego
+ Andrzeja Kernera
+ Annę Ogórek
+ Teresę Bogacz
+ Sebastiana Sokoła
+ Wiktora Banaczkowskiego zm. z rodz. Drabów i Banaczkowskich

Czwartek 06/08/2020 

święto Przemienienia Pańskiego; bł. Oktawiana, biskupa; św. Hormizdasa, papieża

8:00

+ Zdzisława Ziemnickiego w 22 r.śm.

10:00

Za kapłanów

18:00

+ Kamila Jaroszka

Piątek 07/08/2020 

św. Kajetana, kapłana; bł. Edmunda Bojanowskiego; bł. Agatanioła i Kasjana, kapłanów i męczenników; św. Alberta z Trapani, kapłana

7:00

Dz. bł. za Pawła z ok. urodzin

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Sobota 08/08/2020 

Wspomnienie św. Dominika Guzman, kapłana

7:00

+ Kazimierza w 10 r. ur. Krystynę w 3 r. śm. Szaranów

17:00

Ślub

18:00

+ Franciszka Sikorę w 8 r. sm.

Niedziela 09/08/2020 XIX Niedziela Zwykła

święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy; św. Ireny

8:00

R

10:00

+ Kazimierza Więcaszka w 15 r. śm.

11:15

+ Krzysztofa Karkochę

12:30

+ Mariana Stawiarskiego w 1 r. śm. Tadeusza Moskwę w 3 r. śm.

20:00

Dz. bł. za 45 lat małżeństwa Bożeny i Krzysztofa Jaroszków

Poniedziałek 10/08/2020 

święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; bł. Amadeusza Portugalskiego, zakonnika

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Bronisława zm. z rodz. Romańskich

Wtorek 11/08/2020 

Wspomnienie św. Klary, dziewicy; św. Zuzanny, dziewicy i męczennicy; Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej

7:00

Dz. bł. za Marię w r. ur.

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Środa 12/08/2020 

św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy; bł. Innocentego XI, papieża; bł. Izydora Bakanji, męczennika; bł. Karola Leisnera, kapłana i męczennika

7:00

+ Teresę Bogacz

18:00

Dz. bł. za Kacpra Leszczyńskiego w 18 r. ur.
+ Mariannę Mikołaja Szumiełów
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Włodzimierza Drabikowskiego
+ Andrzeja Kernera
+ Annę Ogórek
+ Teresę Bogacz

Czwartek 13/08/2020 

św. męczenników Poncjana papieża i Hipolita kapłana; św. Maksyma Wyznawcy; bł. Mare az Aviano, kapłana; bł. męczenników Filipa Munarriz kapłana i Towarzyszy; Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Mieczysława Banaszkiewicza

Piątek 14/08/2020 

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapłana i męczennika; św. Meinarda, biskupa

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Sobota 15/08/2020 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Najświętszej Maryi Panny z Rokitna; Matki Bożej Zwycięskiej; Najświętszej Maryi Panny z Kalwarii Pacławskiej; św. Tarsycjusza, męczennika

8:00

+ Marię Helenę Janinę w 20 r. śm. Jerzego Wacława Nowaków

10:00

Dz. bł. za Renatę i Łukasza w 20 r. śl. i o bł. dla dzieci

11:15

Dz. bł. za Małgorzatę i Tomasz oraz za Emilię i Michała z synami

12:30

1) Dz. bł. za Jana i Mirosławę Lipów w 65 r. ślubu
2) + Katarzynę Zygmunta Bąków Danutę Juliusza Tadeusza Ługowskich zm. z rodz.

20:00

+ Mariannę Stefana Górów

Niedziela 16/08/2020 XX Niedziela Zwykła

św. Stefana Węgierskiego; św. Rocha; bł. Marii Sagrario od św. Alojzego Gonzagi, dziewicy i męczennicy

8:00

+ Mariannę Ziętek zm. z rodz. Ziętków i Grabarzów

10:00

Dz. bł. za Marię i Mieczysława Zająców w 40 r. ślubu

11:15

Dz. bł. za Katarzynę i Jacka Niewczasów w 20 r. ślubu

12:30

Dz. bł. za Aldonę i Jaromira w 25 r.śl. i o bł. dla córki Diany i całej rodziny

20:00

Dz. bł. za Sylwię i Piotra w 6 r. ślubu

Poniedziałek 17/08/2020 

Wspomnienie św. Jacka, kapłana; św. Alipiusza i Posydiusza, biskupów; św. Klary z Montefalco, dziewicy; św. Joanny Delanoue, zakonnicy; bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, kapłana

7:00

+ Mariana Chojnackiego Stanisława Radło

18:00

+ Bernadetę Wierzbińską

Wtorek 18/08/2020 

św. Heleny; bł. Sancji Szymkowiak, zakonnicy; św. Alberta Hurtado, kapłana; bł. kapłanów i męczenników z Rochefort

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Halinę Wnuk w 18 r. śm.

Środa 19/08/2020 

św. Jana Eudesa, kapłana; św. Bernarda Tolomei, opata; św. Gweryka, opata; św. Ludwika, biskupa

7:00

+ Annę Ogórek

18:00

+ Jana Patra w 22 r. śm. Reginę Pater
+ Izabelę Czernikiewicz
+ Włodzimeirza Drabikowskiego
+ Annę Ogórek
+ Teresę Bogacz
+ Jana Jakubowskiego

Czwartek 20/08/2020 

Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła; bł. Władysława Mączkowskiego, kapłana i męczennika

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

Dz. bł. za Renatę i Piotra w 32 r. śl.

Piątek 21/08/2020 

Wspomnienie św. Piusa X, papieża; bł. Brunona Zembola, zakonnika i męczennika

7:00

+ Włodzimierza Drabikowskiego

18:00

+ Stanisława Milanowskiego

Sobota 22/08/2020 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej; św. męczenników Agatonika i Towarzyszy

7:00

+ Wacława Stenkę w 3 r. śm.

18:00

+ Romualdę w 12 r. śm. Tadeusza Lisowskich